Osteopati

Osteopati


OSTEOPATİ

Osteopati, sadece ellerle uygulanan bütüncül bir tedavi yöntemidir.

Osteopati; vücuttaki problemi sadece ağrı olan bölgede aramaz. Ağrının kaynağını tespit ederek sorunu çözmeye çalışır. Vücuttaki hareket, dolaşım, sinir sistemi ve organların doğru çalışmasını uyararak vücudun kendini iyileştirme potansiyelini harekete geçirmeye çalışır. Böylece vücutta iyileşme sağlanabilir. Bu tedavi yaklaşık 140 yıl önce Amerikalı doktor Andrew Taylor Still tarafından geliştirilmiştir. Amerika’ da ve Avrupa’ da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Ostepati; hareket sistemi, visseral sistem (iç organ sistemleri), cranio-sacral sistem, fasialar (vücudun zarları), sinir sistemi ve dolaşım sistemi üzerinde çalışarak, sağlığın devamlılığı için bunların uyum içinde çalışabilmelerini sağlamaya çalışır.

Sadece ellerle uygulanan bütüncül bir tedavi yöntemi olan osteopati, birçok hastalığın tedavisinde kullanılabilir. Çünkü tedaviyi vücudun sadece ağrı olan bölgesinde aramaz. Ağrının nedenine göre uygulanabilir. Uygulanabileceği hastalıklar ise;

» Sinirsel gerginlikler, stres, gevşeyememe, kronik yorgunluk, uyku sorunlarında,
» Bel, boyun, sırt ağrıları, ense, sırt ve bel adale sorunlarında,
» Migren ve gerilim tipi baş ağrılarında,
» Skolyoz, kifoz gibi postür bozukluklarında,
» Ameliyat sonrası ağrı ve yapışıklıkların giderilmesinde,
» Spor yaralanmalarında,
» Hormon bozukluklarının tedavisinde destekleyici olarak,
» Dolaşım sorunları rahatsızlıklarında, ( kan ve lenfatik sistem)
» Fibroz, fibrozit, fibromyalji gibi myofasyal ağrılarda,
» Kabızlık, ishal, idrar kaçırma, hazımsızlık, gaz, karın ağrısı ve hazım organlarının fonksiyon bozukluklarında destekleyici tedavi olarak,
» Bebeklerde yutkunma, kusma,kafa şekil bozukluğunda,
» Alerjik ve kronik hastalıklar, akut ağrılar, romatizmal hastalıklarda osteopati destekleyici tedavi olarak kullanılabilir.

Recommended Posts